Reklamacje

zwroty

1. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556 1 -556 5 Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku zauważenia przez Klienta, że produkt, który otrzymał posiada wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wtedy odesłać wadliwy towar w przeciągu 14 dni od
daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji załączając formularz reklamacyjny na adres Sklepu.
3. Reklamacje mogą być składane zarówno drogą mailową na adres email jak i w formie pisemnej na adres Sklepu.
4. Kupujący ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni.
5. Towar podlegający zwrotowi nie może nosić śladów zużycia czy zniszczenia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego.
6. Sklep ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni, o wszczętych postępowaniach Klient będzie informowany telefonicznie lub przez email.
7. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) – w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.