Zasady bezpiecznej pracy, czyli jak wygląda BHP na budowie?

BHP na budowie to niezwykle ważna sprawa, ponieważ praca związana z tym właśnie obszarem działalności niesie za sobą różnego rodzaju niebezpieczeństwa, wśród których wymienić można, chociażby pracę na wysokości czy używanie potencjalnie niebezpiecznych narzędzi. Jak wygląda BHP na budowie oraz w jaki sposób sprawić, aby zdrowie i życie pracowników budowlanych było jak najlepiej chronione?

Krok pierwszy — odpowiednie planowanie i organizowanie prac budowlanych

Wszystkie prawidłowo funkcjonujące budowy, na których przestrzegane są przepisy BHP, działają zgodnie z dokumentami zwanymi planami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Tego typu dokumenty powinny być znane wszystkim osobom wykonującym jakiekolwiek prace na budowie, ponieważ zawierają one zbiór zasad i reguł obowiązujących w trakcie trwania danej inwestycji. Do najważniejszych zasad BHP uwzględnianych w tego typu dokumentach zaliczane są między innymi informacje o używaniu substancji chemicznych, obsłudze urządzeń technicznych czy przebywaniu na wysokościach. Dodatkowo plany te po analizach takich, jak pomiary hałasu Kraków zawierają informacje dotyczące zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem czy chociażby działaniem pyłów.

Rola kierownika budowy w zapewnieniu BHP na budowie

Kierownik budowy ma zadanie odpowiednio zorganizować cały proces budowlany, w taki sposób, aby wszelkie stosowane procesy w jak najmniejszym stopniu niekorzystnie oddziaływały na zdrowie pracowników.

Kolejną sprawą, jeżeli chodzi o BHP na budowie i rolę kierownictwa w tym procesie, jest odpowiednie określenie potrzebnych środków ochrony indywidualnej, aby każdy pracownik posiadał takie wyposażenie, jakie jest mu niezbędne oraz aby było ono utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym zapewniającym jego prawidłowe funkcjonowanie. Warto również pamiętać o tym, że to kierownictwo budowy odpowiada za to, żeby wszyscy pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni z użytkowania przydzielonych im środków ochrony.

W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że wszelkie tego typu regulacje najlepiej funkcjonują z dużych firmach, mających świadomość zagrożeń, jakie płyną z nieprzestrzegania BHP na budowie. Wciąż jednak wiele do zrobienia w tej kwestii jest w małych przedsiębiorstwach, gdzie do BHP podchodzi się czasem bardzo sceptycznie, co niestety odbija się na zdrowiu, a czasem nawet życiu pracowników budowlanych.

admin

Leave a comment