Cel i sens sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku potocznie nazywane jest tzw. certyfikatem energetycznym. W polskim ustawodawstwie obowiązuje od 2009 roku, kiedy to wdrożona została dyrektywa dotycząca poprawy ogólnej sprawności energetycznej budynków. Świadectwo energetyczne jest ważne przez dekadę. Nie należy mylić go z audytem energetycznym, który związany jest z termomodernizacją i wynika z zupełnie różnych aktów prawnych.

Informacje zawarte w świadectwie

Za pomocą świadectwa charakterystyki energetycznej budynku możliwe jest określenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię nieodnawialną pierwotną EP oraz końcową energię EK. Wszystkie wyliczenia podawane są w kWh/m²/rok. Pierwotna energia obejmuje wszystkie straty odnotowywane na etapie zarówno jej produkowania, jak i przesyłania. Jeżeli nośnikiem ciepła jest na przykład prąd lub gaz, EP może być większa od EK. Natomiast jeśli za nośnik ciepła przyjmowana jest biomasa, energia początkowa jest mniejsza.

Firmy uprawnione do wykonania świadectwa

Do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku uprawnione są m.in. firmy, które spełniają określone warunki. Osoba wykonująca świadectwo energetyczne nie może być karana za różne przestępstwa gospodarcze i finansowe, a także musi posiadać uprawnienia budowlane w konkretnych specjalnościach, poparte pozytywnym wynikiem odpowiednich egzaminów. Konieczne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz ukończenie studiów przynajmniej magisterskich lub inżynierskich na określonych kierunkach. Jedną z takich właśnie firm jest firma CEB www.ceb.com.pl.

Obligatoryjność świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest wymagane dla określonych obiektów. Dotyczy to wszystkich budynków oddawanych do sprzedaży lub wynajmu. Obejmuje także obiekty użyteczności o powierzchni powyżej 1000 m², m.in. szkoły, muzea, terminale, markety czy dworce. W takich miejscach świadectwo powinno być umieszczane przy wejściu głównym. Certyfikat jest konieczny także w przypadku budynków po modernizacji, w których zmieniła się charakterystyka cieplna, np. termomodernizacja czy wymiana okien

admin

Leave a comment